• LEX IUVAT • Kancelaria Radcy Prawnego MICHAŁ NIEMIROWICZ-SZCZYTT

O nas

Kancelaria LEX IUVAT świadczy na rzecz swoich Klientów profesjonalną i pełnowymiarową pomoc prawną obejmującą w szczególności następujące obszary praktyki: • prawo cywilne • własność intelektualną i ochronę dóbr osobistych • obrót i gospodarkę nieruchomościami • sprawy reprywatyzacyjne • prawo gospodarcze • doradztwo korporacyjne • zatrudnienie • prawo konkurencji i ochrony konsumentów • ochronę danych osobowych • prawo budowlane • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne • rozwiązywanie sporów • sprawy spadkowe. Właściciel Kancelarii, radca prawny Michał Niemirowicz-Szczytt, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego. Zdobywał je w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze międzynarodowego obrotu gospodarczego. Absolwent studiów prawniczych (ukończonych z oceną bardzo dobrą) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004) oraz magisterskich studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Georga Augusta w Getyndze (2006) – stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). Studiował także na Wydziale Prawa Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie (2002/2003). Ukończył z wyróżnieniem kurs prawa niemieckiego i europejskiego w Szkole Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UW (2004) oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji UW (2012). Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2010 na liście radców prawnych OIRP w Warszawie). Autor artykułów prasowych z zakresu prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z polskiego prawa pracy dla podmiotów gospodarczych, w tym (potencjalnych) zagranicznych inwestorów w Polsce. Wieloletni korespondent Banku Światowego w zakresie raportów „Doing Business”.

Oferta

 

Charakter usług świadczonych przez Kancelarię LEX IUVAT uzależniony jest od indywidualnych potrzeb Klienta oraz od specyfiki danej sprawy.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

 

• sporządzanie opinii prawnych

 

• przygotowywanie projektów umów, regulaminów,

   statutów i uchwał

 

• zakładanie i rejestrowanie podmiotów

  gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji

  oraz ich kompleksową obsługę

 

• sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, skarg

  kasacyjnych oraz innych pism procesowych

  i urzędowych

 

• reprezentowanie w postępowaniach sądowych,

  administracyjnych oraz egzekucyjnych.

 

Sprawy prowadzimy w języku polskim, angielskim

oraz niemieckim.

 

 

Dane firmowe

• LEX IUVAT • Kancelaria Radcy Prawnego MICHAŁ NIEMIROWICZ-SZCZYTT

Adres: ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 42 lok. 66A02-540 Warszawa (VI klatka, nr domofonu: 166)

Telefon: +48.608637573

NIP: 525-216-96-46

Zapraszamy!

Formularz kontaktowy

 ____  __ __  _  _  _  _ 
 |___ \ | \/ | | \ | | | \ | |
  __) | | \ / | | \| | | \| |
 |__ < | |\/| | | . ` | | . ` |
 ___) | | | | | | |\ | | |\ |
 |____/ |_| |_| |_| \_| |_| \_|